Velkommen til vores hjemmeside

Vores nye hovednavn - Dansk Ejendomskredit - er en brancheforening for pantebrevshandlere, pantebrevsformidlere og pantebrevsinvestorer i Danmark. Fra 2021 begyndte vi at føre statistik over pantebrevshandlernes ny udstedelse af pantebreve og det blev for året 2021 2.300 mio.kr. heraf ca. 800 mio.kr. til erhverv. Vi forventer i 2022 en ny udstedelse af pantebreve på samme niveau.

Vi har dog af praktiske årsager valgt at beholde navnet Dansk Pantebrevsforening som binavn. Hjemmesiden skal fremme kontaktmulighederne til foreningens medlemmer og bestyrelse samt afklare spørgsmål om kutymer, syns- og skønsforretninger og lignende.

Foreningen har følgende formål:

  • varetage medlemmernes erhversmæssige interesser
  • føre forhandlinger med myndigheder om forhold der vedrører medlemmerne
  • repræsentere medlemmerne i såvel faste som midlertidige nævn, kommissioner, udvalg m.v.
  • forestå eller medvirke til medlemmernes løbende efteruddannelse
  • stille syn- og skønsmand eller afgive responsa
  • fastsætte regler for kollegial optræden samt god forretningsskik for branchen, herunder ved vedtagelse af normkrav.

På disse sider vil De kunne se nærmere om:

Ledelse

Foreningens ledelse er henlagt til bestyrelsen, som p.t. består af følgende:

Navn Titel
Direktør Søren Zak
Zak Invest Aps
Formand
Direktør Søren Mortensen
First Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
Direktør Lars Andresen
Pantebrevsselskabet A/S
Bestyrelsesmedlem
Cand. jur. Rasmus Bundgaard
Ejendomskreditselskabet Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem
Underdirektør Tina Rose
Jysk Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
Claus Nordendahl Johansen
Vexa Management ApS
Suppleant
Direktør Brian Trane
Boliga Ejendomskreditselskab A/S
Suppleant

Adresser, telefonnumre og mailadresser på bestyrelsens medlemmer kan findes under "Medlemmer".

Indmeldelse

Anmodning om indmeldelse kan ske til formanden eller et medlem af bestyrelsen. Indmeldelsesblanket kan findes her.

Kutymeudvalg

Foreningen har et kutymeudvalg, der består af fem personer. Udvalget behandler indkomne sager, hvor responsa ønskes afgivet. Læs mere om udvalget ved at klikke her.

(c) Dansk Ejendomskredit 2022 (version bygget 31-07-2022)