Velkommen til vores hjemmeside

Vores nye hovednavn - Dansk Ejendomskredit - er en brancheforening for pantebrevshandlere (ejendomskreditselskaber), pantebrevsformidlere og pantebrevsinvestorer i Danmark.

Vi har dog af praktiske årsager valgt at beholde navnet Dansk Pantebrevsforening som binavn.

Hjemmesiden skal fremme kontaktmulighederne til foreningens medlemmer og bestyrelse samt afklare spørgsmål om kutymer, syns- og skønsforretninger og lignende.

Fra 2021 begyndte vi at føre statistik over ejendomskreditselskabernes ny udstedelse af pantebreve:

  • 2021 var tallene 2.300 mio.kr. heraf ca. 800 mio.kr. til erhverv.
  • 2022 var tallene 1.969 mio.kr. heraf ca. 200 mio.kr. til erhverv.
  • 2023 var tallene 1.926 mio.kr. heraf ca. 326 mio.kr. til erhverv.

Foreningen har følgende formål:

  • varetage medlemmernes erhversmæssige interesser
  • føre forhandlinger med myndigheder om forhold der vedrører medlemmerne
  • repræsentere medlemmerne i såvel faste som midlertidige nævn, kommissioner, udvalg m.v.
  • forestå eller medvirke til medlemmernes løbende efteruddannelse
  • stille syn- og skønsmand eller afgive responsa
  • fastsætte regler for kollegial optræden samt god forretningsskik for branchen, herunder ved vedtagelse af normkrav.

På disse sider vil De kunne se nærmere om:

Ledelse

Foreningens ledelse er henlagt til bestyrelsen, som p.t. består af følgende:

Navn Titel
Direktør Søren Zak
Zak Invest Aps
Formand
Cand. jur. Rasmus Bundgaard
Simpel Kredit Ejendomskreditselskab ApS
Bestyrelsesmedlem
Underdirektør Tina Rose
Jysk Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
Direktør Brian Trane
UdenomBanken Ejendomskreditselskab A/S
Suppleant
Direktør Jesper Kortbæk Slot
Vexa Ejendomskreditselskab ApS
Suppleant

Adresser, telefonnumre og mailadresser på bestyrelsens medlemmer kan findes under "Medlemmer".

Indmeldelse

Anmodning om indmeldelse kan ske til formanden eller et medlem af bestyrelsen. Indmeldelsesblanket kan findes her.

Kutymeudvalg

Foreningen har et kutymeudvalg, der består af fem personer. Udvalget behandler indkomne sager, hvor responsa ønskes afgivet. Læs mere om udvalget ved at klikke her.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)