Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

PDF-dokument med vilkår

"Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom" rev. 2020 kan findes i PDF-format ved at klikke her

Baggrund

Dansk Ejendomskredit har i samarbejde med Finans Danmark i 2020 revideret den oprindelige udgave af 27. oktober 2014.

Aftalesættet er nu tilpasset elektronisk tinglysning m.m. og var oprindeligt udfærdiget af Dansk Ejendomskredit (tidligere Dansk Pantebrevsforening) og Finans Danmark (tidligere Finansrådet). Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) deltog i forhandlingerne, men valgte i sidste fase, at man ikke ønskede at være med, da det alene er et mindretal af ejendomsmæglerne, der handler med en egenportefølje af pantebreve.

Vilkårenes benyttelse

Vilkårene finder anvendelse for al handel mellem foreningens medlemmer, det er dog muligt at aftale ændringer af enkelte punkter, hvor parterne ønsker en anderledes regulering af deres samhandelsforhold.

Vilkårene stilles i øvrigt til rådighed for alle som måtte ønske at anvende dem.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)