Responsum

Ophævelse af pantebrevshandel grundet ændringer i handelsvilkår

Spørgsmål 1

Er der mellem professionelle pantebrevshandlere kutyme for, at en pantebrevshandel kan ophæves og kræves tilbageført, dersom der sker ændringer i handelsvilkårene, f.eks. ved refusion af kontante beløb, når dette er sket efter, at pantebrevshandelen er aftalt, og uden at de ændrede vilkår forelægges pantebrevskøber til godken-delse særskilt ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Det bedes oplyst, om det har betydning i hvilken anledning den kontante refusion er sket, f.eks hvis den er sket <br> a) som følge af konstaterede mangler ved solgte<br> b) som betaling af købers husleje i en tidligere bolig, f.eks. i forbindelse med fremrykning af overtagelsesdagen

Svar

Nej.

Spørgsmål 3

Det bedes oplyst, om besvarelsen af de ovennævnte spørgsmål er den samme i den situation, at aftale om refusion er sket inden pantebrevshandelen og eventuelt anført i parternes slutseddel, men uden at aftalen eller slutsedlen er forelagt pantebrevskøber ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 4

Det bedes oplyst, som størrelsen af refusionsbeløbet i sig selv har betydning, herunder om det har betydning, hvor stor en del af udbetalingen beløbet udgør ?

Svar

Det refunderede beløb kan være af så ringe en størrelse i forhold til pris/udbetaling, at dette ikke tillægges betydning.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)