Responsum

Formel legitimation til brug for tinglysning

Spørgsmål 1

Findes der kutyme for, at en professionel pantebrevssælger, når et pantebrev er handlet, bør/skal levere fornøden formel legitimation for sig selv (og evt. tidligere utinglyste overdragere af pantebrevet) til brug for tinglysning ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)