Responsum

Opkrævning af tinglysningsafgift

Spørgsmål 1

Var det i 1994 sædvanligt, at pantebrevshandlere i forbindelse med formidling af pantebreve hos sælger opkrævede tinglysningsafgifter, selv om det ikke på formidlingstidspunktet var afklaret, om køber agtede at gennemføre tinglysning ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Havde en sådan praksis dengang karakter af sædvane elle kutyme ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Var det i 1994 sædvanligt, at spørgsmålet om tinglysningsafgiften blev særskilt forhandlet i forbindelse med formidling og/eller overdragelse af pantebrevene ?

Svar

Ja, mellem professionel pantebrevsformidlere.

Spørgsmål 4

Såfremt en pantebrevshandler i forbindelse med formidling af pantebreve hos sælger havde opkrævet en tinglysningsafgift, som ikke blev afholdt, var det da sædvane eller kutyme, at formidleren kunne beholde dette beløb som formidlingshonorar uden at oplyse kunden dette ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)