Responsum

Spørgsmål omhandlende et pantebrev i en portefølje

Spørgsmål 1

Har det betydning for pantebrevskøbers vurdering af pantebrevet, om et enfamilieshus skal ejes og bebos af en eller flere familier?

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Er det normal praksis, at der gives et kursfradrag på pantebreve med pant i ejendomme, der bebos og ejes af flere familier frem for et almindeligt standardpantebrev, der normalt ejes og bebos af en familie?

Svar

Ja

Spørgsmål 3

Er det en mangel ved et pantebrev, at der i pantebrevsbeskrivelsen fejlagtigt er oplyst, at der er to debitorer, når det faktiske forhold er, at kun en af de oplyste debitorer er ejer af ejendommen sammen med to ikke oplyste debitorer?

Svar

Ja

Spørgsmål 4

Da det er normal kutyme, at et standardpantebrev har en eller to debitorer, der forventes at kunne betale ejendommen, er spørgsmålet, om en fravigelse af dette i form af flere debitorer vil kunne opfattes som en forringelse af de enkelte debitorers bonitet?

Svar

Ja

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)