Responsum

Renter ved indfrielse af pantebrev med opsigelsesvarsel

Spørgsmål 1

På anmodning fra pantedebitor fremsendte pantekreditorerne indfrielsestilbud. Pantedebitor overholdt ikke betalingsfristen jf. tilbuddene, og betaling skete for sent. Dansk Pantebrevsforenings Responsumudvalg anmodes om at tage stilling til, hvorvidt pantekreditorerne derfor er berettiget til at kræve rente frem til næstkommende termin, eller om pantekreditorerne alene kan kræve rente indtil betaling sker. På anmodning fra pantedebitor fremsendte pantekreditorerne indfrielsestilbud. Pantedebitor overholdt ikke betalingsfristen jf. tilbuddene, og betaling skete for sent. Dansk Pantebrevsforenings Responsumudvalg anmodes om at tage stilling til, hvorvidt pantekreditorerne derfor er berettiget til at kræve rente frem til næstkommende termin, eller om pantekreditorerne alene kan kræve rente indtil betaling sker. På anmodning fra pantedebitor fremsendte pantekreditorerne indfrielsestilbud. Pantedebitor overholdt ikke betalingsfristen jf. tilbuddene, og betaling skete for sent. Dansk Pantebrevsforenings Responsumudvalg anmodes om at tage stilling til, hvorvidt pantekreditorerne derfor er berettiget til at kræve rente frem til næstkommende termin, eller om pantekreditorerne alene kan kræve rente indtil betaling sker.

Svar

Pantebrevene indeholder nederst side 1 følgende opsigelsesbestemmelse: Fra debitors side kan pantebrevet indfries helt eller delvis til en termin med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. Da der ikke er betalt senest den 11.03.2010, men først henholdsvis den 19. og 20. april 2010 efter tidligere indfrielsestilbud fra kreditorerne, er indbetalingerne sket for sent i forhold til terminen 11.03.2010. Betalingsfrist er 7 dage fra 11.03.2010. Jævnfør den anførte tekst for opsigelse i pantebrevene kan indfrielse kun ske til en termin med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. Den gyldige opsigelsesfrist kan tolkes til at være 11.09.2010. Der er kutyme for, at kreditor kan beregne renter ifølge pantebrevenes bestemmelse indtil da.

Spørgsmål 2

Dansk Pantebrevsforenings Responsumudvalg bedes tage stilling til, om pantekreditorerne er berettigede til at opkræve et indfrielsesgebyr på kr. 250, uagtet at dette ikke er aftalt mellem parterne.

Svar

Der er ikke nogen kutyme vedrørende indfrielsesgebyrer i forbindelse med aflysning af pantebreve.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)