Responsum

Oplysning om forhold der har betydning for pantebrevskøber

Spørgsmål 1

Dansk Pantebrevsforenings responsumudvalg bedes tage stilling til, om det uoplyste forhold, at pantebrevet stort kr. 5.050.000 udstedt til sælger af ejendommen og dermed ikke afhændet, har betydning for købers værdiansættelse og dermed beslutning om køb af pantebrev stort kr. 2,5 mio.?

Svar

Ja

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)