Responsum

Salgspris/vurderet handelspris

En ejendom er handlet i juli 2003 for kr. 485.000. I forbindelse med udstedelse og salg af pantebrev bliver der udfærdiget en pantebrevsopstilling i marts 2005, ifølge hvilken ejendommen er handlet i maj 2004 for kr. 798.000. Imidlertid er ejendommen ikke handlet i maj 2004, men der er på dette tidspunkt foretaget en vurdering til kr. 798.000.

Spørgsmål 1

Er der for en investor forskel på en faktisk konstateret salgspris og en vurderet handelsværdi ?

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Hvis en ejendom i en pantebrevsopstilling er sat til en vurderet handelspris, må denne da være cirka et år gammel ?

Svar

En vurderet handelspris på en pantebrevsopstilling skal opgøres som en aktuel kon-tantværdi, hvor intet andet er anført.

Spørgsmål 3

Foreligger der en hæveberettiget mangel ?

Svar

Ja

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)