Responsum

Mageskifte

Spørgsmål 1

Påvirkes værdien af et pantebrev i fast ejendom af, at pantebrevet er udstedt som led i en handel mellem 2 brødre?

Svar

Ikke nødvendigvis.

Spørgsmål 2

Er det i forbindelse med salg af et pantebrev i fast ejendom en væsentlig oplysning for køber, at pantebrevet er udstedt som led i en handel mellem 2 brødre.?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Er der kutyme for eller anden praksis for, at en pantebrevskøber kan hæve en handel om et pantebrev og lade handelen tilbageføre, såfremt det ikke i forbindelse med handelens indgåelse er oplyst, at pantebrevet er udstedt som led i en handel mellem 2 brødre. ?

Svar

Ikke udvalget bekendt.

Spørgsmål 4

Er der kutyme eller anden praksis for, at en pantebrevskøber kan hæve en handel om et pantebrev eller lade handelen tilbageføre, såfremt køber efter at købet er indgået får oplyst, at pantebrevet er udstedt som led i en handel mellem 2 brødre ?

Svar

Nej ikke udvalget bekendt.

Spørgsmål 5

Gør det nogen forskel i besvarelsen af ovennævnte spørgsmål om a) Pantebrevet er solgt direkte fra sælger af ejendommen til pantebrevskøber med medvirkende ejendomsformidler som formilder ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 6

b) den medvirkende ejendomsmægler må anses som sælger af pantebrevet i forhold til pantebrevskøber ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 7

Spørgsmålene bedes besvaret ud fra den forudsætning, at der i ejendomshandelen, der ligger til grund for udstedelsen af pantebrevet, er tale om en sædvanlig fastsat købesum svarende til den aktuelle handelsværdi?

Svar

Ovennævnte spørgsmål er besvaret ud fra nærværende forudsætning.

Spørgsmål 8

Gør det nogen forskel i besvarelsen af de foregående spørgsmål, såfremt det lægges til grund, at der ikke er tale om en sædvanlig fastsat købesum, svarende til den aktuelle handelsværdi ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 9

Er der kutyme eller anden handelssædvane for, at en pantebrevskøber kan lade en pante-brevshandel gå tilbage, når det konstateres, at debitor er registreret i et kreditoplysningsbureau (RKI) før aftalen om pantebrevssalget er indgået. ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 10

Hvilken betydning har det for besvarelsen af spørgsmål 7, at der er forløbet mere end 5 år fra registreringen i RKI, og indtil pantebrevskøber påberåber sig registreringen i RKI som en hæve-begrundende misligholdelse. Det skal i den forbindelse oplyses, at pantebrevsdebitor i den ak-tuelle sag har fået opfyldt sine forpligtelser overfor pantebrevskøber fra første termin (11/12 1985) indtil december 1991, hvilken ydelse udeblev.

Svar

Svaret er ingen betydning.

Spørgsmål 11

Har det nogen betydning for besvarelsen af de fornævnte spørgsmål, om den medvirkende ejendomsmægler kan betragtes som professionel pantebrevsformidler eller ikke ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)