Responsum

Provision ved videresalg af pantebrev

Spørgsmål 1

Er det ved videresalg af pantebreve kutyme, at pantebrevsformidleren modtager en salgsprovision?

Svar

Ja. Det bemærkes, at der ved salg af pantebreve, normalt opnås kursavance, medens der ved formidling normalt opnås salgsprovision.

Spørgsmål 2

Er det kutyme, at en sådan salgsprovision ligger på mellem 2 og 3 % af pantebrevets hovedstol?

Svar

Nej. Der er ingen kutyme. Det aftales fra sag til sag.

Spørgsmål 3

Er der kutyme for, at pantebrevsformidleren ved anvisning af en investor direkte (uden selv at beskæftige sig med salget) modtager en anvisningsprovision?

Svar

Nej. Beror på individuel aftale.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)