Responsum

Oplysningspligt ved handel med pantebrev i ejendom med erhvervslejemål

Spørgsmål 1

Om der foreligger kutyme for, at den professionelle pantebrevsformidler skal indhente og til køber videregive oplysninger om erhvervslejemålet og vilkårene herfor:

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Om dette i bekræftende fald er en væsentlig oplysning?

Svar

Ja

Spørgsmål 3

Om der i bekræftende fald er kutyme for, at sælger tager pantebrevet tilbage?

Svar

Såfremt der er væsentlig mangel i oplysningerne, er der kutyme for, at sælger tager pan-tebrevet tilbage.

Spørgsmål 4

Om det har betydning for besvarelsen af pkt. 1, hvorvidt der er tale om en professionel investor eller en privat investor:

Svar

Nej

Spørgsmål 5

Om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, hvilken størrelse investors pante-brevsportefølje har, og hvilken erfaring investor har i forbindelse med køb af pantebreve?

Svar

Nej

Spørgsmål 6

Er det sædvanligt, at pantebrevsformidleren ved salg af et pantebrev <br><br> - indhenter en mæglervurdering af den faste ejendom?<br> - indføjer en udlejningsklausul, som det er sket på pantebrevets side 2?

Svar

a) Nej.<br> b) Nej.

Spørgsmål 7

Er der sædvane for, hvorledes en pantebrevsformidler skal reagere på mangelindsigelser, herunder ophævelse, hvis investor gør mangelindsigelser gældende kort før en tvangsauktion over den ejendom, pantet vedrører?

Svar

Nej.

Spørgsmål 8

Kalkuleres der i afregningsvilkårene med tabsrisiko for investor, den effektive rente taget i betragtning, jf.bilag 1, A og B, sammenholdt med bilag 3?

Svar

Kan ikke besvares.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)