Responsum

Leveringsfrist ved pantebrevshandel i udstykningssag

Spørgsmål 1

Er et pengeinstitut eller en professionel pantebrevshandler, der køber et pantebrev fra en ejendomsmægler eller en advokat, at anse som første led, således at pengeinstituttet eller den professionelle pantebrevshandler skal levere et nyudstedt pantebrev til køber senest 3 måneder efter den i købsaftalen fastsatte dato for ejendommens overtagelse?

Svar

Ja. Såfremt der i en handel med ejendomsmægler eller advokat er vedtaget AV04, ville regelsættet og leveringsfristen ligeledes gælde inter partes. Med ekstra omsætningsled er der dog tillægsfrist på 15 hverdage, jf. stk. 5 i regelsættet.

Spørgsmål 2

Er det mellem professionelle parter kutyme, at pantebreve i en udstykningssag ikke normalt kan leveres inden for 3 måneders fristen som angivet i AV04?

Svar

Nej. Der gælder en generel leveringsfrist på 3 måneder. Skal denne fraviges, skal det særskilt aftales ved risikoovergang.

Spørgsmål 3

Vil en angivelse i pantebrevsopstillingen om, at det er en udstykningssag kutymemæssigt være en accept fra købers side af, at der ikke gælder nogen frist for levering af pantebreve?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Er der kutyme for, at køber i samme sag, med henvisning til leveringsfristen i AV04, punkt 5.1., kan hæve handlen efter udløbet af 3 måneders fristen, såfremt der ikke forinden er afregnet på en indeståelse?

Svar

Ja, køber kan hæve købet ifølge reglerne om leveringsfrister. Dette refererer til en regel og ikke en kutyme.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)