Responsum

Privat skyldners fortrydelsesret i pantebrevsforhold

Spørgsmål 1

Kan de skete afregningsvilkår i sagens bilag 4 betragtes som sædvanlige?

Svar

Kutymeudvalget udtaler sig ikke om konkrete kurser, honorarer, gebyrer og omkostninger. Kutymeudvalget kan dog tilkendegive, at afregningsvilkårene ligger indenfor det interval, der var sædvanligt og markedsmæssigt på lånetidspunktet, men i den nedre ende.

Spørgsmål 2

Har en privat skyldner i et pantebrevsforhold normal fortrydelsesret under de i sagen beskrevne omstændigheder, og er det i strid med god pantebrevsskik ikke at give en sådan fortrydelsesret?

Svar

Der er ikke kutyme for fortrydelsesret på underskrevne pantebreve. Hvad angår bedømmelse i forhold til Forbrugeraftaleloven, må dette henvises til retslig afgørelse.

Spørgsmål 3

Har sagsøgers ekspedition af sagen været i overensstemmelse med god pantebrevsskik?

Svar

Ja.<br> Det skal dog bemærkes, at tinglysningen af lånepantebrevet under de givne omstændigheder ikke anses for at være i overensstemmelse med god pantebrevsskik.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)