Responsum

Indeståelse for rettidig betaling af terminsydelse på lånepantebrev

Spørgsmål 1

Responsumudvalget anmodes om at oplyse, om der i 2001 var kutyme for, at sælger af et lånepantebrev indestod for, at den seneste ydelse på et i ejendommen tinglyst lån var betalt rettidigt?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Var den gældende kutyme i 2001 afhængig af, om der var tale om seneste ydelse på et lån, der skulle indfries med provenuet af lånepantebrevet?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)