Responsum

Erstatning ved pantedebitors annullation af indgået pantebrevshandel

Spørgsmål 1

Er der kutyme for, at sædvanlige obligationsretlige regler om fuld erstatning fraviges ved pantebrevsdebitors annullation af indgået pantebrevshandel, således at pantebrevs-kreditor i stedet for fuld erstatning alene er berettiget til et gebyr.

Svar

Udgangspunktet er fuld erstatning. For nære samhandelspartnere kan der dog være tale om en kutyme for anvendelse af et gebyr

Spørgsmål 2

I givet fald bedes det oplyst, hvorledes dette gebyr beregnes eller fastsættes

Svar

1 til 2 kurspoint

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)