Responsum

Påvirkning af et pantebrevs omsættelighed ved en tidsbegrænset tilladelse til at drive grillbar fra en købt grund

Sammenslutningen bedes vurdere, om det forhold, at der er givet en tidsbegrænsede tilladelse til at drive grillbaren fra den købte grund vil påvirke dels

Spørgsmål 1

Omsætteligheden af et sælgerpantebrev til professionel pantebrevshandler. <ul> <li>a) hvis løbetiden på pantebrevet er kor-tere end den tidsbegrænsede tilladelse til at drive grillbaren fra den købte grund <li>b) hvis løbetiden på pantebrevet er læn-gere end den tidsbegrænsede tilladelse til at drive grillbaren fra den købte grund </ul>

Svar

a) = Nej b) = Ja

Spørgsmål 2

Kursen på pantebrev <ul> <li>a) hvis løbetiden på pantebrevet er kortere end den tidsbegrænsede tilladelse til at drive grillbaren fra den købte grund <li>b) hvis løbetiden på pantebrevet er længere end den tidsbegrænsede tilladelse til at drive grillbaren fra den købte grund </ul>

Svar

Kutymeudvalget afgiver ikke kursvurderinger.

Spørgsmål 3

Spørgsmål 1 b og 2 b bedes besvaret såvel ud fra den forudsætning, at den pågældende tidsbegrænsede tilladelse kunne forventes forlænget, således at den udløb efter pantebrevets udløb, som ud fra den forudsætning, at tilladelsen ikke kunne forventes forlænget.

Svar

Kan ikke besvares. Afhænger af hvilke forventninger, der lægges til grund.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)