Responsum

Betydning for en pantebrevskøber om der på den faste ejendom er lyst forkøbsret.

Spørgsmål 1

Har det væsentlig betydning for en pantebrevskøbers beslutning, at der på den faste ejendom er lyst forkøbsret med et indhold som nævnt i bilag 7, punkt 13: "Dersom forhandleren ønsker at overdrage, bortforpagte eller udleje sin forretning til tredjemand, har KPD forkøbs-ret, forlejeret eller forpagtningsret på de samme vilkår, som forhandleren kan opnå hos tredjemand. Dette gælder dog ikke i forbindelse med overdragelse til ægtefælle eller arvinger.<br>Dersom KPD ønsker at udnytte sin ret, skal KPD afgive bindende svar inden 6 uger efter tredjemands skriftlige tilbud er forelagt KPD."

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Responsumudvalget anmodes om at oplyse, om der i 1999 var kutyme for, at benzinselskaber i forbindelse med handel af ejendomme indeholdende servicestationsvirksomhed fik tinglyst forkøbsret til ejendommen.

Svar

Kan ikke besvares

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)