Responsum

Betydning af ejendomstype for pantebrevets sikkerhed og handelsværdi

Spørgsmål 1

Har det generelt betydning for et pantebrevs sikkerhed og handelsværdi, at den ejendom, der er stillet til sikkerhed for pantebrevet, er en blandet ejendom med både bolig og erhverv, (hvor erhvervsdelen er et bageri), når ejendom-men er beliggende på et hovedstrøg/gågade i en regional købstad i modsætning til en ren erhvervsejendom, (hvor der er tale om bageri med tilknyttet café på 1. sal) på et hovedstrøg/gågade i en regional købstad ?

Svar

Ja

Spørgsmål 2

I bekræftende fald, hvilken betydning har ejendommens type for pantebrevets sikkerhed og handelsværdi ?

Svar

Dette vil afhænge af en lang række konkrete forhold. Entydigt svar kan ikke gives, og kutymeudvalget afgiver ikke prisindikationer.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)