Responsum

Rettidig betaling af terminsydelse

Spørgsmål 1

Er Sparekassen Nordjylland A/S standardbetingelser i overensstemmelse med de standardbetingelser, som andre pantebrevshandlere anvendte på handelstidspunktet ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Er medlemmerne af sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere berettiget til at fastsætte individuelle regler for handel med pantebreve ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Var det i februar 1994 i overensstemmelse med god pantebrevshandler skik, at ophæve en pantebrevshandel, hvis pantebrevshandleren i forbindelse med køberens misligholdelse af betalingen af senere ydelser blev opmærksom på, at den første ydelse på pantebrevet var blevet betalt omkring 2 uger efter sidste rettidige betalingsdag. ?

Svar

I det foreliggende tilfælde, er der i henhold til sparekassen Nordjyllands handelsbetingelser sket et aftalebrud.

Spørgsmål 4

Kan pantebrevet i september/oktober 1993 have været solgt til anden pantebrevshandler, når den første ydelse på pantebrevet ikke var betalt rettidigt. ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 5

Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, ønskes det oplyst, til hvilken kurs dette kunne være sket?

Svar

Kan ikke besvares.

Spørgsmål 6

Kunne pantebrevet i februar 1994 have været solgt til anden pantebrevshandler, når den første ydelse på pantebrevet ikke var blevet betalt rettidigt. ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 7

Såfremt spørgsmål 5 besvares bekræftende, ønskes det oplyst til hvilken kurs dette kunne være sket?

Svar

Kan ikke besvares.

Spørgsmål 8

Kunne pantebrevet i februar 1994 have været solgt til en anden pantebrevshandler, når det var klart, at den anden ydelse slet ikke var blevet betalt. ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 9

Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, ønskes det oplyst, til hvilken kurs dette kunne være sket?

Svar

Kan ikke besvares.

Spørgsmål 10

Har det betydning, om refusionssaldoen var i henholdsvis sælgers eller købers favør?

Svar

Nej.

Spørgsmål 11

Var det i september 1993 sædvanligt, at købesummen for et sælgerpantebrev blev afregnet under forudsætning af at terminsydelsen der var forfaldne til betaling før valørdatoen blev eller var blevet indbetalt rettidigt?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)