Responsum

Ansvar for at provenu anvendes til det angivne formål

Såfremt det lægges til grund: <ul> <li>at sælgeren af et privat lånepantebrev er professionel låneformidler / pantebrevshandler, <li>at sælgeren i salgsopstilling anfører, at lånet skal anvendes til et bestemt formål – i dette tilfælde er anført følgende: ”Ejendommen står i dag m. stråtag – lånet skal anvendes til et nyt eternittag”. <li>at køberen af pantebrevet er en privat investor, <li>at køberen på intet tidspunkt er i kontakt med pantedebitorerne, <li>at køberen først afregner med sælger, når han modtager pantebrevet i tinglyst stand, </ul> bedes det oplyst, om der foreligger:

Spørgsmål 1

Kutyme for, at sælgeren skal påse, om lånet anvendes til det anførte formål / sælgeren hæfter for, at lånet anvendes til det anførte formål ?

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, hvilken størrelse den private pantebrevsinvestors pan-tebrevsportefølje har, og medfører dette nogen ændring af spørgsmål 1 ?

Svar

Nej

Spørgsmål 3

Såfremt det yderligere lægges til grund, <ul> <li>at sælgeren af lånerpantebrevet har erhvervet det pågældende pantebrev af en anden professionel lånefor-midler / pantebrevshandler, <li>at sælgeren selv indsætter låneformålet, </ul> bedes det oplyst om dette medfører nogen ændring i besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 ?

Svar

Nej

Spørgsmål 4

Såfremt begge parter er professionelle låneformidlere / pantebrevshandlere bedes det oplyst om dette medfører nogen ændring i besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3 ?

Svar

Nej

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)