Responsum

Pantebrevsformidlers ansvar for videregivelse af korrekte oplysninger

Ifølge SDP’s generelle handelsbetingelser gælder at: <br> ”Den første professionelle pantebrevshandler/formidler af pantebreve er ansvarlig for de oplysninger om ejendom, debitor m.v. der afgives overfor senere erhververe og denne oppebærer enhver undersøgelsespligt, som måtte være påkrævet.” <br><br> Aktuelt var en ejendoms boligareal anført til 146 kvm. upåagtet at dette kun var 88 kvm. Den fejlagtige oplysning var af ejendomsmægleren overført fra BBR til salgsopstilling med anførsel af at oplysningen stammede fra BBR. Ejendomsmæglerens salgsopstilling dannede grundlag for pantebrevsformidlerens udarbejdelse af pantebrevsopstilling i forbindelse med salg af pantebrevet til godtroende erhverver. Det blev da ikke oplyst at arealangivelserne var fra BBR. <br> Efterfølgende blev ejendommen handlet til en lavere pris, især som følge af at arealforholdene nu var berigtiget, hvilket medførte at pantebrevet blev tabt.

Spørgsmål 1

Lider pantebrevet af en mangel ?

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Er førnævnte bestemmelse også gældende vedrørende arealangivelser ?

Svar

Ja

Spørgsmål 3

Hæfter formidleren af pantebrevet for den konkrete fejlagtige oplysning ?

Svar

Ja

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)