Responsum

Gældende kutyme mellem professionelle pantebrevshandlere

Spørgsmål 1

SDP anmodes om at oplyse, hvorvidt den i SDP’s besvarelser af 26.04.2001 og 07.01.2002 anførte kutyme er gældende mellem professionelle pantebrevshandlere i det hele taget, eller kun er gældende mellem professionelle pantebrevshandlere, der er medlem af SDP ?

Svar

Ja, den er gældende.<br><br> Det skal bemærkes, at kutymeudvalget alene svarer på Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere’s vegne.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)