Responsum

Handelsomkostninger

Spørgsmål 1

Er der kutyme for, hvem der betaler handelsomkostninger ved en sædvanlig parcelhushandel på Sjælland?

Svar

Ja. Det forudsættes, at der med ordet handelsomkostninger menes advokatomkostninger samt stempel ved ejendomshandlens gennemførsel.

Spørgsmål 2

Hvis ovennævnte besvares bekræftende, bedes det oplyst, om der er kutyme for, at en pantebrevshandler oplyser en pantebrevskøber om, hvorvidt denne kutyme fraviges.

Svar

Ja

Spørgsmål 3

Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes det om muligt angivet i hvor stor en del af de samlede handler denne kutyme i henhold til aftale mellem parterne fraviges.

Svar

Kan ikke besvares.

Spørgsmål 4

Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende bedes det oplyst, om det ved besvarelsen af spørgsmål 3 gør nogen forskel, at pantebrevshandlen er indgået på baggrund af en sædvanlig pantebrevsopstilling.

Svar

Nej

Spørgsmål 5

Med henblik på en vurdering af, om en pantebrevssælger efter tvangsauktion over den ejendom, hvori det handlede pantebrev har pant, kan blive mødt med mangelsindsigelser fra en pantebrevskøber på baggrund af uoverensstemmelse mellem den pantebrevsopstilling, på baggrund af hvilken pantebrevet er erhvervet, og den til grund herfor liggende købsaftale, bedes følgende besvaret: ”Er der blandt professionelle pantebrevshandlere en kutyme for, at pantebrevskøber forud for tvangsauktion over ejendommen fra pantebrevssælger eller andre rekvirerer den til grund for udarbejdet pantebrevsopstilling liggende købsaftale med henblik på konstatering af, om der er overensstemmelse mellem købsaftale og pantebrevsopstilling <br><br>når pantebrevet er udstedt i forbindelse med ejerskifte af ejendommen <br><br>og <br><br>når pantebrevet er solgt fra pantebrevssælger til pantebrevskøber i forbindelse med samme ejerskifte <br><br> og <br><br> når pantebrevet er erhvervet af pantebrevskøber på baggrund af en af pantebrevssælger udarbejdet sædvanlig pantebrevsopstilling”.

Svar

Nej. Det skal supplerende bemærkes, at sagsbehandlingen af nødlidende sager sædvanligvis sker under tilve-jebringelse af mest muligt dokumentationsmateriale.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)