Responsum

Afregning af pantebreve

Spørgsmål 1

Er der mellem professionelle pantebrevshandlere kutyme for, at risikoen ved salg af et sælgerpantebrev, der ikke er udstedt på tidspunktet for aftalens indgåelse, først overgår til køberen på afregningstidspunktet, hvis dette tidspunkt ligger usædvanlig lang tid efter tidspunktet for aftalens indgåelse, uden at det kan tilregnes køberen ?

Svar

Nej

Spørgsmål 2

Er 4 1/2 måned usædvanlig lang tid i denne henseende ?

Svar

Ja.<br>Det skal imidlertid bemærkes, at pantebrevsmarkedet arbejder med en 3 måneders frist, der beregnes fra datoen for ejendommens overtagelse.

Spørgsmål 3

Spørgsmålet udgår.

Svar

Spørgsmålet udgår.

Spørgsmål 4

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, bedes det oplyst, om sælger i samme situation som beskrevet i spørgsmål 1 – selvom risikoen er overgået til køber – bør <ol><li>undersøge og i bekræftende fald oplyse køber om forholdene nævnt i spørgsmål 3, litra a og b; og/eller</li><li>undlade at afregne pantebrevet som nævnt i spørgsmål 3, litra c.</li></ol>

Svar

Nej

Spørgsmål 5

Spørgsmålet udgår.

Svar

Spørgsmålet udgår.

Spørgsmål 6

Responsumudvalget bedes oplyse, om en ejendomsmægler, der har solgt en ejendom for en klient, og som i forbindelse hermed har rettet henvendelse til en pantebrevskøber, hæfter over for denne pantebrevskøber som sælger af pantebrevet, når der ikke i form mellem ejendomsmægleren og pantebrevskøberne nævnes noget om, at ejendomsmægleren har pantebrevet i kommission for en kunde ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 7

I det omfang pantebrevskøberen har fremsendt bekræftelse direkte til ejendomsmægleren og bekræftet, at pantebrevet er købt af ejendomsmæglerfirmaet, får en kurs 2 point, forespørges om dette medfører en ændring af svaret ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)