Responsum

Forretningsgange i forbindelse med en lånesagsekspedition

Spørgsmål 1

Findes der på det private pantebrevsmarked blandt professionelle låneformidlere kutymer, der fastslår bestemte forretningsgange i forbindelse med en lånesagsekspedition ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende bedes det oplyst, om der kan antages at foreligge en kutyme som beskrevet af appellanten vedrørende indstævntes forpligtelser til at påse, om betingelserne for et lån kan udbetales ?

Svar

Ja, såfremt dette er særskilt aftalt.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)