Responsum

Honorar for at fremskaffe lånetilbud

Spørgsmål 1

Er der kutyme eller anden praksis for at den pantebrevshandlere der formidler et lån i en erhvervsejendom, beregner sig et honorar for at fremskaffe lånetilbud ?

Svar

Nej

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes det oplyst om det beregnede honorar i denne sag – 2,43 kurspoint af kr. 21 millioner – er sædvanlige ?

Svar

Spørgsmålet udgår.

Spørgsmål 3

Det bedes oplyst, om det er sædvanligt at den pantebrevshandler der har formidlet lånet beregner sig et gebyr såfremt lånetilbuddet annulleres ?

Svar

Under forudsætning af, at det accepterede lånetilbud annulleres, er det sædvanligt at pantebrevshandleren som har formidlet lånet beregner sig et gebyr.

Spørgsmål 4

Skal en pantebrevshandler, som hos tredjemand har fremskaffet lånetilbud i låntagers navn, oplyse låntager om tilbuddets indhold i sin helhed, herunder långivers tilbudte afregningskurs ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)