Responsum

Tillæg til responsum af 14.03.2001 (Gennemgang af udlejningsejendom)

Spørgsmål 1

I fortsættelse af spørgsmål 5 ønskes præciseret, om en professionel pantebrevsformidler over for en professio-nel pantebrevskøber er forpligtet til at foretage en selvstændig vurdering af, om de faktiske lejeindtægter er i overensstemmelse med markedslejen?

Svar

Nej.

Spørgsmål 2

I fortsættelse af spørgsmål 5 ønskes præciseret, om en professionel pantebrevskøber over for en professionel pantebrevsformidler kan påberåbe sig, at de faktiske lejeindtægter afviger fra markedslejen?

Svar

Nej. (Det forudsættes, at lejeaftalen er indgået mellem uafhængige parter).

Spørgsmål 3

I fortsættelse af spørgsmål 5-9 ønskes præciseret, om en professionel pantebrevsformidler over for en profes-sionel pantebrevskøber i en situation, hvor der ikke findes nogen historisk handelspris, er berettiget til at be-regne en anslået handelspris på grundlag af de faktiske lejeindtægter og kendte udgifter?

Svar

Ja.

Spørgsmål 4

Kan en professionel pantebrevskøber, der har modtaget en opgørelse over, hvorledes den anslåede handels-værdi er beregnet på grundlag af faktiske lejeindtægter og kendte udgifter, påberåbe sig, at disse indtæg-ter/udgifter og dermed den anslåede handelsværdi efterfølgende ændrer sig?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)