Responsum

Oplysningspligt ved pantebrevshandel

Spørgsmål 1

Er det ved en pantebrevshandel af væsentlig betydning for pantebrevskøber, om pantsætter har en bankgæld på mellem kr. 500.000,- og kr. 2.000.000,- ?

Svar

Spørgsmålet kan ikke besvares, da det må bero på en kreditvurdering.

Spørgsmål 2

Er det af væsentlig betydning for pantebrevskøber at få oplyst, om der i forbindelse med en hushandel er sket køb og salg af løsøre fra huskøber til hussælger, således at disse beløb er medgået til fremskaffelse af den kontante udbetaling ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Har pantebrevssælger eller dennes formidler ( ejendomsmægler) pligt til at få oplyst debitors eventuelle gæld til pengeinstitut ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Har det indflydelse på besvarelsen af spørgsmål 3, at debitors pengeinstitut godkender handlen og accepterer at flytte ejerpantebrev til den handlede ejendom ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 5

Ved besvarelse af spørgsmål 1. og 2. bedes det tillige oplyst, om det er sælger eller om det er sælgers formidler (ejendomsmægleren) som skal videregive oplysningerne, og om sælger må gå ud fra, at formidler videregiver de oplysninger formidler er i besiddelse af ?

Svar

Hvis pantebrevet er formidlet gennem ejendomsmægler, er det dennes pligt.

Spørgsmål 6

Var det ved en pantebrevshandel i 1992 sædvanligt, at en professionel pantebrevskøber kunne forvente, at en ejendomsmægler - som pantebrevsformidler - besad alle relevante oplysninger for så vidt angår pantedebitors økonomi, herunder soliditetsoplysninger, eller er det sædvanligt, at disse af pantebrevskøber indhentes hos pantedebitors pengeinstitut ?

Svar

Det var sædvane, at ejendomsformidleren lå inde med årsopgørelse + lønsedler. Soliditetsoplysningen indhentes af den der omsætter pantebrevet, hvis det skønnes nødvendigt.

Spørgsmål 7

Var det ved en pantebrevshandel i 1992 sædvanligt at en professionel pantebrevskøber indhentede en årsopgørelse eller tog soliditetsoplysning på pantedebitor.

Svar

Ja.

Spørgsmål 8

Gør det nogen forskel at pantebrevsformidler udarbejder et budget som tilstilles pantebrevskøber ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)