Responsum

Tilbagekøb af pantebreve

Spørgsmål 1

Foreligger der efter Responsumudvalgets opfattelse en kutyme for, at en sælger af pantebreve (pantebrevsformidleren) overfor en køber af pantebreve efterfølgende skal indfri pantebrevene og ikke blot tilbagekøbe disse til den pris, som pantebrevene blev solgt til, når: <ol> <li> pantebrevsformidleren efter at have modtaget en advokatindeståelse for levering af tinglyste anmærkningsfri pantebreve videresælger tre pantebreve den 3. maj 1999 til kurs 95 for så vidt angår to pantebreve og for så vidt angår det tredje pantebrev til kurs 93, og </li> <li> pantebrevsydelserne pr. 11. marts, 11. juni og 11. september 1999 bliver indbetalt til køberen af pantebrevene,</li> <li>pantebrevsformidleren først den 15. oktober 1999 fra den ”indestående” advokat modtager underretning om problemer i relation til udstedelse af pantebrevene.</li></ol>

Svar

Til alle tre underspørgsmål er svaret: Ja

Spørgsmål 2

Foreligger der efter Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandleres opfattelse en kutyme for, at en pantebrevsformidler (sælger) over for en køber af pantebreve er forpligtet til at indfri solgte pantebreve til kurs pari – og ikke blot tilbagebetale køberen resthovedstolen til den kurs, som pantebrevene blev solgt til – når: <ol> <li>pantebrevene er solgt pr. 2. maj 1999 til kurser på mellem 89,5 og 95,</li> <li>når køberen har modtaget pantebrevsydelserne pr. 11. marts, 11. juni og 11. september termin 1999, og</li> <li>når pantebrevsformidleren (sælgeren) aldrig leverer pantebrevene til køberen.</li> </ol>

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)