Responsum

Gennemgang af udlejningsejendom

Spørgsmål 1

Er en professionel pantebrevsformidler (sælger) forpligtet til at besigtige den pantsatte erhvervsejendom før salg af et pantebrev til en professionel pantebrevskøber ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 2

Gør det nogen forskel, om pantebrevet udstedes i forbindelse med salg, eller om der er tale om ”lånepant” (nuværende ejer, der belåner uden for ejerskifte) ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 3

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, er forpligtelsen da opfyldt ved at gennemføre en udvendig besigtigelse, en besigtigelse af kælder samt en stikprøvebesigtigelse af en enkelt lejlighed ?

Svar

Spørgsmålet udgår.

Spørgsmål 4

Er en professionel pantebrevsformidler forpligtet til at få foretaget en teknisk gennemgang af den pantsatte erhvervsejendom i forbindelse med salg af et pantebrev ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 5

Kan en professionel pantebrevskøber over for en professionel pantebrevsformidler påberåbe sig skjulte fejl og mangler ved den pantsatte ejendom, der konstateres efterfølgende ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 6

Er det sædvane, at en professionel pantebrevskøber modtager et driftsbudget på en udlejningsejendom, hvor driftsbudgettet indeholder oplysning om faktiske lejeindtægter og kendte udgifter ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 7

Er det sædvane, at en professionel pantebrevskøber modtager en vurdering af en udlejningsejendoms kontante handelspris, udfærdiget af pantebrevsformidler ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 8

Er det sædvane, at en professionel pantebrevskøber selv beregner en forventet handelspris på baggrund af driftsbudgetter og en typisk ejendomsinvestors krav til afkast/nettoforrentning ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 9

Er det sædvane, at en professionel pantebrevskøber stiller krav overfor en professionel pantebrevsformidler om, at pantebrevsformidleren skal anslå en kontant handelspris ?

Svar

Ja. – Kræves som udgangspunkt, men opfyldes ikke altid.

Spørgsmål 10

Skal en pantebrevskøber i forbindelse med købet og sin beslutning herom kunne lægge alle de oplysninger til grund, han har modtaget fra pantebrevsformidleren, uanset oplysningerne måtte gå ud over de oplysningsforpligtelser/sædvaner, der måtte eksistere på området ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 11

Gælder der en sædvane mellem professionelle pantebrevshandlere, der fraviger Købelovens § 54 om reklamation ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)