Responsum

Pantekreditors genindtrædelsesret i lejerettigheder

Spørgsmål 1

Er det sædvanligt at professionelle pantebrevsaftagere foretager af-regning af løsøreejerpantebreve igennem ekspederende advokat, uden at der forlanges dokumentation for eksistensen af de lejerettig-heder, der skal være omfattet af pantsætningen, herunder genind-trædelsesret i lejemålet, i form af forevisning af lejekontrakten til afta-gernes egen gennemgang og konstatering af rettighedernes eksi-stens ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Er der under de beskrevne omstændigheder kutyme for, hvorledes arbejdsdelingen er imellem advokat og pantebrevsaftager f.s.v. angår kontrol af eksistensen af de i pantebrevet forudsatte lejerettigheder ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)