Responsum

Undersøgelser og afregning af pantebrev

Spørgsmål 1

Er der i branchen for handel med pantebreve kutyme for, at debitor til kredi-tor/pantebrevsformidleren underskriver udbetalingsbrev, udbetalingsfuld-magt eller lignende, i forbindelse med pantebrevets effektuering ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Er der kutyme for, at en professionel pantebrevskøber vurderer, undersøger eller på anden måde indhenter oplysning om debitors tilbagebetalingsmulig-hed, eller vurderes alene værdien af den pantsatte ejendom, og om denne i givet fald kan give dækning for kreditors tilgodehavende i henhold til pante-brevet ?

Svar

Det er kutyme også at vurdere debitors vilje og evne til tilbagebetaling.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)