Responsum

Reklamationsfrist ved mangel på pantebrev

Besvaret på grundlag af en konkret beskrevet sag.

Spørgsmål 1

Hvornår kan en pantebrevshandler med rette anbringe, at en kreditor burde være bekendt med en mangel på den pantsatte ejendom ?

Svar

Fra det tidspunkt, kreditor bliver gjort særskilt opmærksom på manglen.

Spørgsmål 2

Kan kreditor påberåbe sig sin mangelindsigelse, når pantebrevssælgeren modtager indsigelsen 83 dage efter, at kreditor første gang direkte skriftligt, blev gjort bekendt med mangelen ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 3

Hvad svarer et ”grundet” ophold til omregnet i arbejdsdage ?

Svar

Der kan ikke sættes konkret antal dage på.

Spørgsmål 4

Kan kreditor påberåbe sig sin mangelindsigelse, når kreditor selv fører forhandlinger med de øvrige parter i sagen, uden i god tid at adcitere sælgeren som part i sagen ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)