Responsum

Professionel pantebrevssælgers afgivelse af oplysninger

Spørgsmål 1

Hæfter en professionel pantebrevssælger for rigtigheden af de til køber fremsendte oplysninger, væsentlige for en afgørelse om et eventuelt køb af pantebrevet eller et afslag ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Såfremt der er tinglyst udlæg på købernes gamle ejendom ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 3

Hæfter professionel pantebrevsformidler for rigtigheden af oplysninger, som afgives af 3 mand, overfor en godtroende senere erhverver af pantebrevet ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)