Responsum

Forventet handelsavance tabt ved ikke udstedt pantebrev

Spørgsmål 1

Følger det af handelsbrug eller anden kutyme blandt professionelle pantebrevshandlere, at køber af et ikke udstedt pantebrev, med pant i en større erhvervsejendom, ikke kan kræve tabt handelsavance erstattet, når pantebrevet ikke udstedes og pantebrevshandelen følgelig ikke gennemføres som følge af, at ejendommen ikke handles ?

Svar

Nej. Dog håndhæves retten til erstatning sjældent mellem sædvanlige handelspartnere.

Spørgsmål 2

Gør det nogen forskel, om der i forbindelse med pantebrevshandelen fra pantebrevssælgers side er taget skriftligt forbehold for manglende gennemførelse af handelen ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Gør det nogen forskel, såfremt køber af sælgerpantebrevet alene optræder som mellemhandler og ikke har pantebrevet i egne bøger ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Kan det oplyses, hvor ofte ovennævnte problemstilling forekommer ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)