Responsum

Advokat som professionel pantebrevsformidler

Spørgsmål 1

Er en advokat, der for en klient berigtiger, udbyder og formidler pantebreve til trediemand, at betragte som en professionel pantebrevsformidler ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Er en professionel pantebrevsformidler da forpligtet til at undersøge, om en i pantebrevet fastsat forkøbsret for debitor vil blive gjort gældende, forinden der indgås endelig købsaftale?

Svar

Ja, under forudsætning af, at der henvises til advokaten som professionel pantebrevsformidler.

Spørgsmål 3

I en pantebrevshandel mellem en professionel pantebrevsformidler og en professionel pantebrevskøber, har pantebrevskøber da undersøgelsesforpligtelse i relation til en i pantebrevet fastsat forkøbsret for debitor ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Hæfter en professionel pantebrevsformidler over for en professionel pantebrevskøber ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 5

Er der kutyme for, at den professionelle pantebrevsformidler ved tilbagelevering af pantebrevene skal erstatte den professionelle pantebrevskøbers avance ?

Svar

I hovedreglen nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)