Responsum

Kutyme ved omsætning af pantebrev i ejendom handlet til for høj pris

Spørgsmål 1

Er det blandt professionelle pantebrevshandlere kutyme, at sælger af pantebrevet køber dette tilbage, hvis det efterfølgende viser sig, at handelsprisen, i den handel i hvilken forbindelse pantebrevet blev udstedt, var væsentlig højere end den reelle markedsværdi ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 2

Foreligger den samme branchekutyme som nævnt i foregående spørgsmål, såfremt det efterfølgende viser sig, at sælger af pantebrevet var bekendt med, at køber af ejendommen var direktør og eneanpartshaver i det selskab, der solgte ejendommen, således at der forelå personsammenfald i sagen ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 3

Foreligger den samme branchekutyme som nævnt i første spørgsmål i et tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at en række lejemål i ejendommen var ulovlige derved, at ejendommen ikke af kommunen var blevet godkendt til udlejning ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 4

Foreligger den samme branchekutyme som nævnt i første spørgsmål i et tilfælde, hvor samtlige de forudsætninger, der er nævnt i de foregående spørgsmål foreligger på én gang ?

Svar

Der henvises til ovennævnte.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)