Responsum

Debitor på vej til blive registreret i Ribers Kredit Information

Spørgsmål 1

To professionelle pantebrevshandlere indgår en puljeaftale om levering af to pantebreve med en kursværdi på kr. 2 mill. Som et led i aftalen fremgår: ”Debitor eller dennes husstand må ikke være registreret eller – formidler bekendt – på vej til at blive registreret i RKI” Efter at levering har fundet sted, viser det sig, at det ved en fejl ikke er præciseret, om ydelse på 5% af hovedstol i forbindelse med ejerskifte er et ejerskifteafdrag eller et ejerskiftegebyr. Dette spørgsmål præciseres 4 måneder senere ved udstedelse af allonge, der udarbejdes af berigtigende advokat og tilsendes pantebrevskøber, som lader allongen tinglyse. I tiden efter levering har fundet sted, men inden fremsendelse af allonge, registreres debitors ægtefælle i RKI. <br> Er der i denne situation kutyme, sædvane eller andet grundlag for at lade pantebrevshandelen gå tilbage ?

Svar

Nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)