Responsum

Ansvar for videregivelse af oplysninger leveret af ejendomsmægler

Spørgsmål 1

Har formidler et ansvar i forbindelse med afgivelse af oplysninger om debitorerne, herunder deres betalingsevne ?<br> I omhandlende sag bliver begge debitorer arbejdsløse og parret bliver efterfølgende skilt. Pantebrevet misligholdes og investor anmoder om ophævelse af handelen.

Svar

Kutymeudvalget er af følgende opfattelse: Køber har ikke stillet yderligere spørgsmål til sa-gen udover det oplyste. Der vil altid være risiko for, at debitorer på et nyerhvervet pantebrev kan blive arbejdsløse, forinden sagen afregnes. Sagen bærer præg af, at debitorerne har haft understøttelse i en længere periode, samt har en gæld, som er større, end hvad der er fornuftigt i forhold til indkomsten. Det er udvalgets opfattelse, at den konstaterede mislighol-delse ikke har grundlag i debitorernes beskæftigelsesmæssige situation, men i skilsmissesi-tuationen. Det er derfor ikke udvalgets opfattelse, at der er tilbageførselsgrundlag i denne sag.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)