Responsum

Gebyr for meddelelse af respektpåtegning

Spørgsmål 1

Er det og har det været sædvanligt, at pantebrevskreditorer opkræver, og pantebrevsdebitorer betaler et gebyr for meddelelse af rykningspåtegning, når pantebrevet indeholder sædvanlig omprioriteringsklausul ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Er det sædvanligt, at pantebrevsdebitor refunderer pantebrevskreditors faktiske udgifter, f.eks. til tinglysning og til depotbankers gebyr, og opkræves en sådan refusion som et tillæg til gebyret ?

Svar

Første del af spørgsmålet kan bevares bekræftende, mens det ikke er muligt at udtale, hvorvidt udgifter til depotbankers gebyr finder sted som yderligere tillæg udover det i spørgsmål 1 nævnte.

Spørgsmål 3

Såfremt det er sædvanligt, at der opkræves og betales et gebyr, ønskes oplyst, hvor længe en sådan praksis har været fulgt ?

Svar

Praksis har været fuldt så Foreningens kutymeudvalg kan erindre.

Spørgsmål 4

Består der efter Foreningens opfattelse en kutyme for, at pantebrevskreditorer opkræver gebyr for meddelelse af rykningspåtegning ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)