Responsum

Ejendomsmæglers undersøgelsespligt/indeståelsesansvar

Spørgsmål 1

Har det betydning – og i givet fald, hvilken – for ejendomsmæglerens undersøgelsespligter og eventuelt indeståelsesansvar overfor pantebrevskøber, når ejendomsmægleren alene indhenter købstilbud på pantebrevet til pantebrevssælger, og efterfølgende ikke tager del i accept af tilbud, fremsendelse af pantebrevet til afregning hos pantebrevskøber samt den endelige afregning af provenuet ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 2

Vil en pantebrevsformidler, der alene har hjemtaget kurs på pantebrevet generelt have pligt til efter handelens effektuering at efterse tingbogen for eventuelle nye udlæg ?

Svar

Under forudsætning af, at pantebrevsformidler er samme person som ejendomsmægler, nej.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)