Responsum

Overgang af risiko

Spørgsmål 1

Hvornår overgår risikoen til en pantebrevskøber i forbindelse med en enkeltstående pantebrevshandel ?

Svar

Ved aftalens indgåelse.

Spørgsmål 2

Kan en tilbudsgiver opsige en accepteret pantebrevshandel, med den begrundelse at der er restancer på andre hæftelser ?

Svar

Nej, så vidt der ikke er taget forbehold herfor, eller at det har været pantebrevssælger bekendt.

Spørgsmål 3

Er det normalt, at tilbudsgiver kan påberåbe sig et forbehold, som ikke er gjort gældende i bekræftelse på købstilbudet af pantebrevet ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Er det god skik i pantebrevshandel, at tilbudsgiver afgiver købstilbud på grund af restance på andre hæftelser og efterfølgende fremsender supplerende købstilbud ?

Svar

Kan ikke besvares i den nuværende udformning.

Spørgsmål 5

Er det kutymeudvalgets opfattelse, at der på baggrund af det fremsendte materiale er indgået en uigenkaldelig pantebrevshandel ?

Svar

Ja.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)