Responsum

Ophævelse af handel ved ændringer i handelsvilkår/refusionssaldo

Spørgsmål 1

Var der på pantebrevets handelstidspunkt i maj 1990 mellem professionelle pantebrevshandlere kutyme for, hvorledes der skulle forholdes, hvis der sker ændringer i handelsvilkårene derved, at et i slutsedlen aftalt refusionsbeløb fra sælger til køber forhøjes fra kr. 6.000 til kr. 8.000, når ejendommens handelspris var på kr. 598.000 med en kontant udbetaling på kr. 36.000 uden meddelelse til og accept fra pantebrevsformidleren.

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

a) Vil det ændre på besvarelsen af spørgsmål 1, hvis det lægges til grund, at refusions-beløbet kr. 6.000 ifølge slutsedlen skulle bruges til installation af toilet, og denne installa-tion efterfølgende forventedes at koste kr. 8.000 at få udført? Det bemærkes dog, at installationen aldrig blev udført, men refusionsbeløbet blev modregnet i den kontante udbetaling, som således blev nedsat til kr. 28.000 i forhold til en købesum på kr. 590.000. <br> b) I tilslutning til ovenstående bedes det oplyst, om det er sædvanligt at refusionsopgørelsens saldo modregnes ved frigivelse af den kontante udbetaling.

Svar

a) Spørgsmålet forstås ikke.<br> b) Ja.

Spørgsmål 3

Såfremt en professionel pantebrevskøber er bekendt med, at der ydes kompensation for en mangel, er der så kutyme for, at man inden frigivelsen af købesummen for pantebrevet undersøger, om manglen er udbedret ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

a) Var der på pantebrevets handelstidspunkt i maj 1990 kutymer for, hvilken betydning den pantsatte ejendoms værdi havde for pantebrevskursen ?<br> b) Var der kutymer for hvilke undersøgelser af ejendommen og dennes værdi, der foretoges af en pantebrevskøber ?

Svar

a) Ja.<br> b) Nej.<br>

Spørgsmål 5

I tilslutning til det foranstående spørgsmål ønskes det oplyst, om der var kutymer, der satte størrelsen af den kontante udbetaling i procentrelation til størrelsen af ejendommens købesum, samt om der var kutymer for, hvordan der forholdtes, hvis den kontante udbetaling blev nedsat ?

Svar

Ja

Spørgsmål 6

a) Var der på pantebrevets handelstidspunkt i maj 1990 kutymer, der fastslog betyd-ningen af pantedebitors person for pantebrevskursen ?<br> b) I bekræftende fald bedes det oplyst, hvilke undersøgelser af pantedebitors økonomiske forhold, en professionel pantebrevskøber kutymemæssigt skulle foretage ?

Svar

a) Ja.<br> c) Undersøgelse af debitors eventuelle registrering i RKI.

Spørgsmål 7

Er der kutymer for, at forfaldne terminsydelser medtages i refusionsopgørelsen og således ikke medafregnes af pantebrevskøberen ?

Svar

Ja, for så vidt angår første forholdsmæssige terminsydelse.

Spørgsmål 8

Er det sædvanligt, at købsprisen frigives før leveringen, når denne er deponeret i en anerkendt bank ?

Svar

Spørgsmålet forstås ikke.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)