Responsum

Dokumentation for rettidig betaling af sidste forfaldne terminsydelse

Spørgsmål 1

Var det i marts 1991 sædvanligt ved køb af sælgerpantebreve, der endnu ikke var udstedt, og som skulle udstedes til pantebrevskøberen, at stille som betingelse, at følgende var opfyldt på afregningstidspunktet? <p>Det skal dokumenteres, at sidst forfaldne terminsydelse på pantebrevet er betalt rettidigt.

Svar

Ja

Spørgsmål 2

Hvornår må i bekræftende fald denne praksis anses for at være blevet sædvanlig?

Svar

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

Spørgsmål 3

Kunne sådanne sælgerpantebreve også handles, uden at den nævnte betingelse blev stillet, dvs. således, at det var pantebrevskøber, der bar risikoen for pantedebitors misligholdelse straks fra aftalens indgåelse ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 4

Besvares spørgsmål 3 bekræftende, bedes det oplyst, om en handel uden den nævnte betingelse ville have medført en lavere kurs på pantebrevet og i bekræftende fald, hvor stor en kursforskel en undladelse af at stille betingelsen ville medføre.

Svar

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)