Login

For at få mulighed for at downloade foreningens dokumenter skal du logge ind med det password du har modtaget på mail fra formanden.

Herefter vil følgende dokumenter være tilgængelige:

1 Generelle dokumenter

 • Denunciationsskrivelse.pdf
 • Ejendoms Prisstatistik.xlsm
 • Nedsparingserklæring.docx
 • Omfanget af Ejendomskreditselskaber Møderef. med FT 14. dec 2021.pdf
 • Opsigelsesbrev.pdf
 • Referat af møde med Finanstilsynet 16. januar 2020.pdf
 • Rykkerbrev.pdf
 • Udkast til ESIS.xlsx
 • ydelse til inkasso.pdf

2 Persondataforordningen GDPR

 • Datatilsynet mails.pdf
 • Mailopsætning andre.pdf
 • Mailopsætning YouSee.pdf
 • Notat om Persondataforordningen (GDPR) og mails.pdf

3 God Skik og Kreditvurdering

 • Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynets Vejledning om Kreditvurdering.pdf
 • Følgebrev til FM og FT vejledning om kreditvurdering.pdf
 • God Skik Bekendtgørelsen nr. 752 af 23.04.2021.pdf
 • Vejledning til God skik Bekendtgørelsen 17_09_2020.pdf

4 Hvidvask regulativer

 • Finanstilsynets hvidvaskvejledning_November_2020.pdf
 • Hvidvasklov og PEP liste.pdf

5 Hvidvask forretningsgang

 • Arbejdsbeskrivelse for risikostyring kontrol og rapportering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse af risikovurdering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse af screening og uddannelse af medarbejdere.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse for kundeetablering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse for løbende overvågning.docx
 • Baggrund og udfyldelse af siderne.pdf
 • Bilag Risikoklassificering af kunder.pptx
 • Bilag Risikoramme.docx
 • Bilag Risikovurdering.docx
 • POLITIK FOR FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERRORISME.docx
 • Risikovurdering.docx

6 Hvidvaskkontrol FIONA systemet

 • 1. Registreringsblanket til brugere til for indberetninger via FIONA docx.docx
 • 2. Bemærkninger til kladde for indtastninger.pdf
 • 3. EBA_list_of_jurisdictions_30102020_xlsx.xlsx
 • 4. Log og udfyldning af skærmbilleder.pdf
 • 5. Kladde for indtastning godkendt af FT.xlsx
 • 6. Relevante links.docx
 • 7. Hvidvaskbekendtgørelse af 21.juni 2021.pdf
 • 8. FIONA FO3_Brugervejledning_012019.pdf
 • 9. Teknisk anvisningfra Finans Tilsynet.pdf

7 Tilmelding til E-Boks Express

 • e-Boks Express præsentation 2.1.pdf
 • Mail og links.pdf
 • produktblad-e-boks-express-dk.pdf
(c) Dansk Ejendomskredit 2022 (version bygget 31-07-2022)